ReTuren: Grunnleggende sømkunnskap og reparasjoner (DNT)

kurspakke over fem onsdager i oktober og november

Velkommen til å bli med på en kurspakke som går over fem onsdager i oktober og november. Temaer: basis symaskinkunnskap, håndsøm, stopping, lapping og redesignet lommereparasjonsveske. Total kurstid er 8,5 timer.

Dette er ReTuren syverksted sin kurspakke der du lærer grunnleggende søm. Vi leder deg gjennom både håndsøm og symaskinkunnskap med hovedfokus på reparasjoner. Kurset er fordelt over 5 kurskvelder og vil lære deg alle typer enkle reparasjoner på både klær og turutstyr. Vi gjør grundig forarbeid før hver kurskveld og er 2 personer til stede hele tiden for å forklare og hjelpe. Du får utdelt prøvelapper å øve på hver gang som du kan samle i en tøypose du syr selv første kvelden. Du får og med deg nåler, ulike trådtyper og lapper underveis. Siste kurskvelden lager du en lommereparasjonsveske som har alt du trenger for å bruke dine nye reparasjonskunnskaper både hjemme og på tur.

Påmelding via HHT: https://www.hht.no/aktiviteter/159232/927045/

 

 • I utgangspunktet kun påmelding til hele kursrekken, men mulighet for noen unntak (ta kontakt med HHT/ReTuren Hamar).
 • HHT låner lokalene til Resirkula Sy-den i Strandgata i Hamar de dagene det trengs symaskin. De andre dagene blir kurset holdt i HHT sine lokaler. 
 • Onsdag 21. oktober Sy-dens lokaler
  Onsdag 1. november i DNTs lokaler
  Onsdag 8. november i DNTs lokaler
  Onsdag 15. november i Sy-dens lokaler
  Onsdag 22. november i Sy-dens lokaler

Velkommen til å lære hvordan ta bedre vare på turklærne dine!