Levere varer

Har du noe du vil kvitte deg med? På kretsløpsparken sin gjenvinningsstasjon sørger vi for forsvarlig håndtering av avfallet ditt, også det som har potensiale for å brukes om igjen.

Ta en tur innom gjenvinningsstasjonens mottak for ombruksvarer og se om det du hadde tenkt å kaste i en container heller kan leveres hit. Det kan til og med være noe som er i ustand, men som har potensiale for å bli reparert eller redesignet.

Gjenstandene som leveres til mottaket for ombruksvarer går til butikkene hos Resirkula.

Mottaket for ombruksvarer på kretsløpsparken driftes av MjøsAnker som er Innlandets største arbeidsinkluderingsbedrift.

 PS! Finner vi gjenstander i containerne våre med gjenbrukspotensiale, kan det hende at vi tar det ut til ombruk framfor at de går til materialgjenvinning. 

Litt inspirasjon til hva du kan levere til vårt mottak:

potter rammer verktøy elektronikk stoffer  gressklipper hageredskap høyttalere småbord stige gamle blader vaser