Ønsketreet-hjerter som gleder

Gi en gave som gleder et barn!

Hvert år gjør mange frivillige en stor innsats for å glede andre til jul. Ved hjelp av ønsketreet vil mange barn som lever under økonomisk vanskelige kår, få oppfylt et julegaveønske.

Røde Kors er opptatt av at julen skal handle om glede, raushet og medmenneskelighet. I førjulstiden samarbeider flere foreninger i Hedmark Røde Kors med handelsstand og hjelpeapparatet om ønsketreet. Ikke et helt vanlig juletre, men et tre som gleder mange hundre barn og unge som fortjener det. 

Ønsketreet fylles med røde hjerter fra starten av desember til noen dager før jul. Frivillige gjør alt de kan for å hjelpe familier med lavinntekt, enslige mindreårige og de som kanskje ikke har noen å feire jul sammen med. 

Formålet med ønsketreet er å glede barn som lever under økonomisk vanskelige kår. Barn skal glede seg til jul og ha forhåpninger om gaver under treet. Slik er det ikke for alle. Vi håper på mange gavmilde mennesker oppsøker et ønsketre og oppfyller et gaveønske. Målet er at alle ønskene skal bli oppfylt.

Hvordan fungerer det?

Familiene det gjelder registrerer sitt ønske via det lokale hjelpeapparatet. Det vil si NAV, helsestasjonen, barnevernstjenesten eller lignende.

Mottatte ønsker anonymiseres, skrives på et rødt hjerte og henges opp på ønsketreet. Hos Resirkula kan man kjøpe et gavekort, slik at familien eller barnet selv, kan kjøpe f. eks leker eller sports og fritidsutstyr som skipakke, skøyter eller akebrett. 

Gavekort på Resirkula kjøpes digitalt, så man trenger ikke fysisk å komme til kretsløpsparken. Man kan gjøre alt hjemmefra. 

Slik gjør du

Kjøp et gavekort på Resirkula som vil glede!

  1. Kjøp gavekort her
  2. Skriv inn valgfritt beløp, navn og epost på kjøper
  3. Du får tilsendt gavekortet på e-post
  4. Send gavekortet videre til Helen Rønningsbakken fra Røde kors på e-post: helen.ronningsbakken@redcross.no, som videreformidler til rett person.

Vi henger opp et grønt hjerte på treet for hvert oppfylte ønske. 

Her kan du lese mer om Ønsketreet og Røde kors sitt arbeid.