Bruktbutikker tilknyttet gjenvinningsstasjon

Resirkula er et nytt gjenbruks-konsept som består av flere bruktbutikker med hvert sitt fokusområde og sortiment. De er tilknyttet den nye kretsløpsparken på Gålåsholmen utenfor Hamar. Hos Resirkula vil du kunne handle miljøvennlig, få reparert en gjenstand du er glad i og få inspirasjon om hvordan ha et mer bærekraftig forbruk.

De ulike konseptbutikkene hos Resirkula baserer sitt sortiment på varer som kommer inn på områdets gjenvinningsstasjon. I tillegg kan de tilby reparasjons- og redesigntjenester. De ser verdien i brukte gjenstander og engasjerer seg for å ta vare på miljøet. 

Resirkula-logo

Resirkula skal gjøre det lettere for folk å ta miljøvennlige valg som bidrar til å minske avfallet og øke gjenbruket! 

Hva er en kretsløpspark?

Ill

I en kretsløpspark samles avfallssortering, gjenvinning og ombruk på et og samme sted. Her finner du fremtidens gjenvinningsstasjon hvor det tilrettelegges i stor grad for ombruk av varer. Kretsløpsparken på Gålåsholmen er den første av sitt slag i Norge og ideen er hentet fra Sverige hvor det finnes flere kretsløpsparker.

Kretsløpsparken på Gålåsholmen består av gjenvinningsstasjon med tilrettelagte mottak for farlig avfall og gjenbruk, samt eget mottak for hageavfall hvor avfallet produseres om til jord. På området er det også en fyllestasjon for biogass, som er et klimanøytralt drivstoff laget av blant annet vårt eget matavfall. Sist, men ikke minst består kretsløpsparken av Resirkula med dens butikker, kurs og andre kommende tiltak for ombruk av varer.

I Norge finnes det allerede mange gjenvinningsstasjoner som har utsalg av brukbare varer som de får inn på stasjonen. Det som gjør kretsløpsparken spesiell er at vi har selvstendige aktører som står for sitt eget gjenbrukskonsept, hvor de også reparerer og redesigner det som kommer inn ved gjenvinningsstasjonen. Slik hindrer vi ikke bare at ting blir avfall, men vi sørger også for at varene går ut av kretsløpsparken med økt verdi. Dette gjør at ressursene forblir i kretsløpet så lenge som mulig. 

Historien bak 

Illustrasjon av innkjøring til kretsløpsparken

I august 2018 startet byggingen av Sirkula sin nye kretsløpspark. Sirkula er et interkommunalt selskap som utfører avfallstjenesten for husholdninger i Løten, Stange, Ringsaker og Hamar kommune. Grunnen til at Sirkula begynte å bygge det nye anlegget var todelt. Den tidligere Stavsberg gjenvinningsstasjon som lå i Hamar var blitt for liten. Siden den kom på 90-tallet har mengdene med avfall doblet seg og det har ikke vært mulig å bygge ut på området.  Det var behov for å flytte gjenvinningsstasjonen til et nytt og større område. I den forbindelse så man muligheten for å bygge et anlegg tilrettelagt for fremtiden med trygg håndtering av avfall, gode tekniske løsninger, trygg ferdsel for kunder og ikke minst et godt tilrettelagt tilbud for ombruk av varer.   

10.februar 2020 ble de første kundene ønsket velkommen ved den nye gjenvinningsstasjon på Kretsløpsparken og den offisielle åpningen av Sirkula sitt nye ombrukskonsept Resirkula fant sted lørdag 13.juni 2020. Nå er butikkene åpne hver uke tirsdag- lørdag. Velkommen til oss!