Om Resirkula

Resirkula er Sirkulas satsing på ombruk, avfallsreduksjon og sirkulær økonomi.  Lokomotivet i denne satsingen er vårt gjenbrukskjøpesenter i kretsløpsparken ved Hamar. På senteret selges ombruksvarene som kommer inn på gjenvinningsstasjonen.


GJENBRUKSKJØPESENTER: Resirkulas kjøpesenter med bruktbutikker ligger en kort kjøretur fra Hamar. Foto: Hermann Køhn Sæther
I tillegg jobber Resirkula med andre konsepter og arrangementer som skal bidra til å bygge en sirkulær økonomi i regionen og i Norge. Vi har for eksempel vår egen systue i Hamar sentrum, Sy-den, hvor vi legger til rette for mer ombruk og reparasjon. Vi tilbyr også omvisninger og presentasjoner hvor vi videreformidler vår erfaring med sirkulærøkonomi.

Gjenbrukskjøpesenter

Resirkula åpnet i 2020 Norges første ombrukskjøpesenter i kretsløpsparken rett utenfor Hamar. Butikkene får varene sine fra ombruksmottaket på Sirkulas gjenvinningsstasjonen som ligger vegg i vegg med senteret. Resirkulas mål er å bidra til at så lite som mulig av tingene vi ikke trenger lengre ender opp som avfall. 

OMBRUKSMOTTAK: Varene som selges på kjøpesenteret kommer inn på ombruksmottaket på gjenvinningsstasjonen. Foto. Borja Lopez Diaz

Butikkene i senteret selger varer i ulike segmenter. Det er to interiørbutikker, elektro- og verktøysbutikker, sportsbutikk og lekebutikk. Forretningene har selvstendige drivere som med sin fagkunnskap løfter kvaliteten på bruktbutikkene. Noen av butikkene tilbyr service og reparasjonstjenester, og noen pusser opp og redesigner varer før de selges. I tillegg er det egne utsalg for bøker og for overskuddsvarer som butikkene ikke har kapasitet til å selge.

BRUKTBUTIKKER: Resirkulas kjøpesenter inneholder seks butikker med forskjellig sortiment. Foto: Hermann Køhn Sæther

Resirkula jobber med å heve statusen til brukte varer. På senteret er alle varer vasket og sett over, og butikkene har fagkunnskap om det som selges. I tillegg blir varene presentert på en ryddig og inspirerende måte.

Hos Resirkula vil du kunne handle miljøvennlig, få reparert en gjenstand du er glad i og få inspirasjon til hvordan du kan ha et mer bærekraftig forbruk. Senteret har også sin egen kafeteria, Bite’ti, hvor du kan hygge deg med kaffe, kake og lunsjretter.

Første kretsløpspark i Norge

Kretsløpsparken utenfor Hamar er den første av sitt slag i Norge og ideen er hentet fra Sverige hvor det finnes flere kretsløpsparker.

IllKRETSLØPSPARKEN: Sirkulas kretsløpspark forener blant annet gjennvinnigsstasjon, gjenbruksbutikker og jordproduksjon. Illustrasjon: Sirkula

I en kretsløpspark samles avfallssortering og gjenbruk på et og samme sted. På baksiden av hovedbygget finner du Sirkulas gjenvinningsstasjon hvor det tilrettelegges for at mest mulig av det som kommer inn skal gå til ombruk. På framsiden av bygget ligger Resirkulas gjenbrukskjøpesenter, hvor varene som kommer inn på mottaket blir solgt. Målet er at mindre avfall skal gå til gjenvinning eller restavfallsforbrenning. Sirkula er avfallsselskapet for kommunene i Hamar-regionen, og eies av Ringsaker, Hamar, Stange og Løten. 

Tankegangen bak kretsløpsparken er inspirert av avfallshierakiet, som er et sentralt begrep i norsk og europeisk avfallspolitikk. Hierakiet blir ofte illustrert som en omvendt pyramide. Avfallsreduksjon og ombruk befinner seg øverst på pyramiden, mens restavfall til forbrenning og deponi befinner seg nederst. Tanken er enkel: – minst mulig avfall skal forbrennes eller deponeres. Bakgrunnen for politikken er at mindre avfallmengder vil bidra til å redusere klimagassutslippene, hindre miljø- og naturødeleggelser, og bidra til mindre sløsing med naturressurser.

AVFALLSHIERAKIET: Avfallsreduksjon og ombruk er de viktigste elementene i en sirkulær og bærekraftig økonomi. Illustrasjoner: Sirkula/Karine Bogsti; Drage, L., Sæther, A. M. (https://ndla.no/image/54777). CC BY-SA 4.0.

Kretsløpsparken samler flere av delene i en sirkulær avfallshåndtering på én plass og synliggjør dem for publikum. Kretsløpsparken ved Hamar består av gjenvinningsstasjon med tilrettelagte mottak for farlig avfall og gjenbruk, samt eget mottak for hageavfall. Hageavfallet benyttes til produksjon av ulike jordtyper. Det er eget produksjonsanlegg for jord på området. Kretsløpsparken har også en fyllestasjon for biogass, som er et klimanøytralt drivstoff laget av blant annet vårt eget matavfall. Sist, men ikke minst består kretsløpsparken av Resirkulas gjenbrukskjøpesenter.

Ønsker du å lære mer om vårt arbeid med sirkulær økonomi og bærekraft kan du lese mer om dette her.

Formidling og omvisning

Resirkula ønsker å være et kompetansesenter på sirkulærøkonomi og spre kunnskap om temaet i nærmiljøet og til andre interesserte. Ukentlig tar vi imot grupper som ønsker å lære mer om vår modell og våre erfaringer med ombruk og sirkulærøkonomi.

OMVISNING: Ukentlig tar vi imot grupper for å vise hvordan vi jobber med sirkulær økonomi i kretsløpsparken. Illustrasjon: Sirkula

Vi ønsker også å bidra med mer kunnskap om reparasjon og hvordan du kan forlenge levetiden på tingene dine. Her har vi hatt fokus på reparasjon og redesign av klær, hvor vi har arrangert flere kurs i vår systue, Sy-den.

Resirkula arrangerer også foredrag relatert til sirkulærøkonomi med inviterte gjester. Et eksempel er Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender, som var invitert til å snakke om sin bok «Mitt klimaregnskap».

I tillegg deltar Resirkula på arrangementer i regionen som fremmer ombruk og sirkulærøkonomi, som Miljøuka i Hamarregionen og Fæbrikstad i Vikingskipet.

Ønsker din bedrift eller organisasjon omvisning hos Resirkula i kretsløpsparken ta kontakt på resirkula@sirkula.no

Historien bak 

Illustrasjon av innkjøring til kretsløpsparkenIllustrasjon: Sirkula

I august 2018 startet byggingen av Sirkula sin nye kretsløpspark. Grunnen til at Sirkula begynte å bygge det nye anlegget var todelt. Den tidligere Stavsberg gjenvinningsstasjon som lå i Hamar var blitt for liten. Siden den kom på 90-tallet har mengdene med avfall doblet seg og det har ikke vært mulig å bygge ut på området.  Det var behov for å flytte gjenvinningsstasjonen til et nytt og større område. I den forbindelse så man muligheten for å bygge et anlegg tilrettelagt for fremtiden med trygg håndtering av avfall, gode tekniske løsninger, trygg ferdsel for kunder og ikke minst et godt tilrettelagt tilbud for ombruk av varer.   

10.februar 2020 ble de første kundene ønsket velkommen ved den nye gjenvinningsstasjon på Kretsløpsparken og den offisielle åpningen av Sirkula sitt nye ombrukskonsept Resirkula fant sted lørdag 13.juni 2020.