Jordprodukter

På kretsløpsparken redesigner vi lokalt hageavfall til jord og kompost. Når du kjøper jord eller kompost fra Sirkula får du alltid et kortreist, torvfritt og næringsrikt produkt. All kompost som inngår i produksjonen er fri for plantesykdommer, rot-ugress og har et rikt mikroliv.

Hvorfor er Sirkula sine jordprodukter miljøvennlige?

Dette har forskjellige årsaker. For det første er alle jordprodukter vi lager kompostbaserte, hvilket vil si at det ikke brukes torv. Når du leverer hageavfallet ditt i kretsløpsparken inngår den i vår produksjon av langtidsmoden kompost. I den første fasen av kompostproduksjonen blir hageavfallet sterilisert slik at eventuelle plantesykdommer, frø, egg fra dyr og lignende uskadeliggjøres. Ettermodningsfasen varer i cirka 10 måneder. I denne fasen sørger vi for at komposten tilføyes nok oksygen slik at det positive mikrolivet i jorden kan utvikle seg. Et friskt mikroliv i jorden vil sørge for at det, som plantes i den klarer seg bedre. I tillegg forsyner mikrolivet planter med viktige næringsstoffer, slik at det er mindre behov for gjødsel. Det vi ikke har selv til jordproduksjonen skaffer vi fra lokale aktører. På denne måten sørger vi for kortreiste og miljøvennlige jordprodukter som du kan bruke i din hage.

Jordproduktene kan kjøpes i kretsløpsparken og på Sirkula sine gjenvinningsstasjoner. Vær oppmerksom på at ikke alle jordprodukter er tilgjengelig på alle steder.

Klikk her for å se hvor du kan kjøpe hva.

Hvilken jordprodukter kan du kjøpe?

Sirkula jord

Sirkula jord er et finsåldet dyrkingsmedium som er lett å arbeide med. Jorden egner seg godt til etablering av ny plen, til underlag for ferdigplen, til trær, busker og hekk eller i blomsterbed. 

Sirkula jord er meget stabil som gjør at den kan brukes til beplantning på skråninger, samtidig som jorden har en bra dreneringsevne. Vi produserer all jord og kompost selv. Det er kun de beste råvarene som inngår i vår produksjon. Komposten som lages modner i en tidsperiode over 12 til 15 måneder. I denne tiden vil det etablere seg et rikt mikroliv. Sirkula jord er næringsrik, fri for rotugress, plantesykdommer, skadedyr og frø som kan ha blitt med hageavfallet.

Skal du så plen er det viktig at grunnarbeidet gjøres grundig. Jorden bør bearbeides; steiner, røtter og ugress må fjernes i forkant. Gressfrø trenger varme netter for å spire og bør holdes fuktige. Sirkula jord er et næringsrikt dyrkingsmedium som avgir næring over lang tid. Likevel anbefaler vi nitrogengjødsling etter at gresset har spriet og vokst i sirka fire uker. Ønsker du en frodig mørk gressplen anbefaler vi gjødsling med en type gjødsel som avgir næring på kort tid.

Til gressplen anbefales utlegging i inntil fem sentimenter tykkelse. Da vil 1 kubikkmeter jord dekke sirka 20 kvadratmeter.

Plen

Sirkula bed- og hagejord

Sirkula bed- og hagejord er en finsåldet, stabil og lett jordblanding som er lett å arbeide med. Bruksområder er det mange av. Jorden kan brukes til blomster- og staudebed, til plantning av hekk, busker og trær, eller til ny plen.

Sirkula bed- og hagejord er meget næringsrik, fri for rotugress, plantesykdommer, skadedyr og frø som kan ha blitt med hageavfallet. Vi produserer all jord og kompost selv. Det er kun de beste råvarene som inngår i vår produksjon. Blant dem er en langtidsmoden kompost som inneholder et rikt mikroliv. Mikrolivet bidrar til plantens egen forsvar mot plantesykdommer og skadedyr, samtidig som næringsstoffer gjøres bedre tilgjengelige for planten. Natursanden som brukes i produksjonen har fine runde korn som bidrar til en luftig struktur.

Blomster plantet i Sirkula bed- og hagejord

Trenger du potte- og krukkejord?

Sirkula bed- og hagejord kan du selv foredle til bruk i potter, krukker og blomsterkasser. Du trenger kun å tenke på tre ting. 

Potte- og krukkeplanter trenger en god drenering rundt røttene. Du kan for eksempel blande inn Perlite i Sirkula sin bed- og hagejord. Sørg også for en god drenering i bunnen. Ved hjelp av for eksempel Leka kuler vil overflødig vann samle seg i bunnen, der den ikke kan gjør skade på dine planter.

 Husk! Kompostjord holder mye bedre vann enn jordblandinger som lages av torv. Derfor trenger du å vanne blomstene dine mindre!

Sirkula kompost

Sirkula kompost er et gjødselprodukt som tilfører både struktur og mikroliv til jorden. Strukturen i komposten bidrar til at jorden blir mindre kompakt og sørger dermed for luft til planterøttene.

Komposten er meget næringsrik, derfor bør komposten alltid blandes med jord. Sirkula kompost inneholder også mikroorganismer som bidrar positivt til en sunn jordkvalitet, og er med på å forhindre sykdomsutbrudd på plantene dine.

Bruksområde: Ren kompost gir en fin, mørk farge på blomsterbedet når du legger den ut som toppdekk. Da vil næringsstoffer sakte finne vegen mot plantens røtter. Vi anbeafler å legge den ut i fem sentimeter tykkelse. Du kan også blande ren kompost inn i jorda du har fra før. Resultatet blir en mer næringsrik og luftigere jord. En liten haug med ren kompost rundt roser, busker og trær eller på toppen av stauder beskytter ekstra mot kulde mot vinteren.

Kompost i hånden