Slik kjører du til butikkene

For å komme direkte til butikkene trenger du ikke å kjøre gjennom gjenvinningsstasjonen på området. Du kan svinge av til høyre sør for anlegget.

Kretsløpsparken består av en gjenvinningsstasjon, samt Resirkula butikksenter. For å komme til butikkene må du ta til høyre fra Arnkvernvegen hvor det er skiltet til "biogass fyllestasjon" og følge veien opp til bygget med Resirkula-skilt. Her kan du parkere bil eller sykkel. Det er ikke nødvendig å kjøre gjennom gjenvinningsstasjonen for å komme til butikkene.  

 Hvordan man kjører til Resirkula