Resirkula på Statsforvalterens Klimastatus Innlandet 2021

I høst avholdt Statsforvalteren Innlandet et klimaarrangement hvor Resirkula ble løftet frem som et positivt klimatiltak i Innlandet.

På "Klimastatus Innlandet 2021" stod klima på dagsorden. Både med fokus på klimautfordringer og klimaarbeid internasjonalt, nasjonalt og ikke minst lokalt.

Statsforvalteren løftet frem positive klimatiltak i regionen, og Kretsløpsparken og Resrikula er stolte over å være tiltak på den listen! 

Statsforvalteren fikk laget denne herlige filmen om Resirkula. Her får vi se Kretsløpsparken fra fugleperspektiv, samtidig som filmen gir et godt innblikk i hva Resirkula er for noe og hvordan det fungerer. 

Det som skiller Kretsløpsparken fra andre gjenvinningsstasjoner er vårt store fokus på ombruk. Her kan kunder levere inn gjenstander de ikke lenger trenger til et bemannet ombruksmottak, som viderefører varene til butikkene i butikksenteret vårt. Alle varer settes i stand, rengjøres. repareres og kanskje redesignes før de selges. 

Vi følger også Jeanette Nielsen, som driver en av Resirkulas fem butikker: Melkespannet kalkmaling og redesign , som tar oss med på en forvandlingsprosess gjennom redesign. Hun gir en sliten kommode nytt liv og en ny look. 

Ta turen og opplev Resirkula med egne øyne! Åpningstidene våre finner du her.