Vil du redde hvitevarer og gi de et lengre liv?

Nå søker vi deg som vil starte med salg og reparasjon av brukte hvitevarer.

Selger du brukte hvitevarer, eller lyst til å begynne? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg for å se på mulighetene for et samarbeid.

Sirkula IKS får hvert år inn store mengder hvitevarer ved sine gjenvinningsstasjoner. En tredjedel er i helt orden eller kan enkelt repareres.

Nå ønsker vi å gi disse hvitevarene et lengre liv og starte samarbeid med en eller flere aktører som har lyst til å drive butikkvirksomhet basert på brukte hvitevarer hentet ved Sirkulas gjenvinningsstasjoner, for reparasjon og salg i egne lokaler.

Et samarbeid fordrer:

  • kompetanse på reparasjon og service av hvitevarer
  • henting av brukte hvitevarer i Kretsløpsparken i Hamar med jevne mellomrom.
  • deling av statistikk på salg av produktene med Sirkula IKS
  • egne lokaler og ressurser for reparasjon og salg av hvitevarer

I tillegg oppfordrer vi aktuelle samarbeidspartnere til å bli medlem av OmBrukt AS - en nasjonal godkjenningsordning for brukte hvitevarer.

NB! Avtalen gjelder avhenting av ombruksvarer for videresalg i egne lokaler, og vil ikke være en del av Resirkula sitt utsalg i Kretsløpsparken.

Interessert? Da vil vi gjerne høre fra deg innen 1. mai 2024 (utvidet frist)

 

Ta kontakt med:

Ingrid Staveland Reppe
Rådgiver ombruk og bærekraft
Tlf: +47 94 15 94 33
E-post: ingrid.staveland.reppe@sirkula.no